Bírósági adatváltozás bejelentése

A társadalmi szervezet adataiban, tisztségviselői összetételében bekövetkezett változásokat formanyomtatványon a megyei Bíróságnak kell megküldeni, hogy módosítani tudja a nyilvántartását.

A formanyomtatványhoz csatolni kell: 

  • Tisztséget elfogadó nyilatkozat (letölthető itt)
  • Közgyűlési jegyzőkönyv
  • Egységes szerkezetbe foglalt jegyzőkönyv (ha módosításra került)
  • Közgyűlés jelenléti íve (tagok nevével, lakcímével és aláírásával)
  • Székhelyhasználati jogcímet igazoló okirat másolata
  • Felügyelő szerv tisztséget elfogadó nyilatkozat (ugyanaz, mint tisztséget elfogadó nyilatkozat)


    Formanyotatvány letöltése ide kattintva.