Cégautóadó igénylés

A gépjárműről szóló, módosított törvény értelmében a polgárőr egyesületek, illetve szövetségek a tulajdonukat képező gépjárművek után cégautó adót kötelesek fizetni.
 
Az Országos Polgárőr Szövetség az egyesületek és szövetségek tulajdonában-, illetve üzemeltetésében lévő gépjárművek után a fizetendő adó összegét külön megállapodás aláírása után biztosítja.

A gépjárműadóról szóló, módosított törvény értelmében a polgárőr egyesületek, illetve szövetségek a tulajdonukat képező gépjárművek után cégautó adót kötelesek fizetni.
 

Az adófizetési kötelezettség negyedévenként áll fent, amelyet a negyedévet követő hónap 20-áig kell teljesítenie.

Az Országos Polgárőr Szövetség a cégautó adó költségkihatását a nyilatkozatok adatai alapján fogja kiszámítani, és központilag utalja át a megyei szövetség, a polgárőr egyesület bankszámlájára az adófizetési kötelezettséget megelőzően pár nappal. Az átutalt összeget csak a cégautóadó fizetésére lehet felhasználni.

Ennek érdekében a nyilatkozatokat a megyei szövetség elnökének, illetve az egyesületek elnökének a valóságnak megfelelő adatokkal kell kitölteni, és csatolni kell a személygépjármű forgalmi engedélyek másolati példányait. Az adatok valódiságáért a nyilatkozatot tevő büntető- és pénzügyi jogi felelősséggel tartozik.

 

A nyilatkozatot eredeti aláírással, lepecsételve, két példányban, a forgalmi engedélyt másolatban egy példányban postán, ajánlott tértivevényes küldeményként kell megküldeni az OPSZ Központi Irodába (1077 Budapest, Király u. 71.).

A nyilatkozat adatai alapján megállapított cégautó adó összegének biztosításáról külön megállapodás aláírására kerül sor az OPSZ és valamennyi érintett megyei polgárőr szövetség és egyesület között. A megállapodás aláírását és visszaküldését követően fogja az OPSZ a cégautó adó összegét átutalni.