Elnökségi határozatok 2010

01/2010. I. 23. számú Elnökségi határozat:

Az elnökség a 3. számú mellékletként benyújtott Somogy Megyei Polgárőr Szövetség 2010. I. félévi munkatervét 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

 

02/2010. I. 23. számú Elnökségi határozat:

Az elnökség a Batéi Polgárőr Egyesület-t a Somogy Megyei Polgárőr Szövetség tagjai sorába felveszi. A tagfelvételi határozatról az egyesület vezetőjét írásban értesíti.

Az elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartozkodással elfogadta.

 

03/2010. I. 23. számú Elnökségi határozat:

Az elnökség a Böhönyei Polgárőr Egyesület-t a Somogy Megyei Polgárőr Szövetség tagjai sorába felveszi. A tagfelvételi határozatról az egyesület vezetőjét írásban értesíti.

Az elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartozkodással elfogadta.

 

04/2010. I. 23. számú Elnökségi határozat:

Az elnökség a Szabadi Polgárőr Egyesület-t a Somogy Megyei Polgárőr Szövetség tagjai sorába felveszi. A tagfelvételi határozatról az egyesület vezetőjét írásban értesíti.

Az elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartozkodással elfogadta.

 

05/2010. III. 06. számú Elnökségi határozat:

Az elnökség, a 2. számon benyújtott Somogy Megyei Polgárőr Szövetség 2009. évről szóló tevékenységi beszámolóját elfogadja és javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.

Az elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

 

06/2010. III. 06. számú Elnökségi határozat:

Az elnökség, a 3. számon benyújtott Somogy Megyei Polgárőr Szövetség 2009. évről szóló pénzügyi beszámolóját, mérlegét elfogadja és javasolja a közgyűlésnek elfogadásra.

Az elnökség a határozatot 7 igen 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

 

07/2010. III. 06. számú Elnökségi határozat:

Az elnökség, a 4. számon benyújtott Somogy Megyei Polgárőr Szövetség 2010. évi pénzügyi tervét elfogadja és javasolja a közgyűlésnek azzal, hogy kéri a közgyűlés felhatalmazását a bevételi oldal változása esetében a kiadási oldal elnökség általi módosítását.

Az elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

 

08/2010. III. 06. számú Elnökségi határozat:

Az elnökség az 5/2007. III. 09. számon hozott határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Az elnökség megalapítja "Somogy Megye Kiváló Polgárőr Egyesülete" és "Somogy Megye Kiváló Polgárőre" elismerést.

Somogy Megye Kiváló Polgárőr Egyesülete elismerésben részesülő egyesület 30 ezer forint támogatásban részesül külön Támogatási Szerződés megkötésével.

Az elnyerhetőség feltétele:

 1. Az egyesület területén színvonalas polgárőr tevékenység elvégzése.
 2. A szövetség által támasztott elvárásoknak messzemenőkig való megfelelőség.
 3. Kimagasló polgárőr tevékenység legalább 3 éven keresztűl.
 4. A szövetség által meghirdetett rendezvényeken, akciókon aktív részvétel.
 5. Oktatásokon, továbbképzéseken való aktív részvétel.

Somogy Megye Kiváló Polgárőre elismerésben részesülő polgárőr 15 ezer forintos vásárlási utalványt kap.

Az elnyerhetőség feltétele:

 1. Kiemelkedő, bátor helytállás kritikus esetben is.
 2. Megbecsült és elismert tagja egyesületében.
 3. Szolgálati óráinak száma minimum 300óra/év.
 4. Legalább 5 éves polgárőr tagság.
 5. Utánpótlás nevelésben aktívan részt vesz.

Az elismerések az elnökség döntése alapján a szövetség éves beszámoló közgyűlésén kerülnek átadásra. Első ízben 2011. évi közgyűlésen kerül átadásra.

 • Az elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartozkodással elfogadta.

 

09/2010. III. 06. számú Elnökségi határozat:

Az elnökség, a Pamuki Polgárőr Egyesület-t a Somogy Megyei Polgárőr Szövetség tagjai sorába felveszi. A tagfelvételi határozatról az egyesület vezetőjét írásban értesíti.

Az elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

 

10/2010. III. 06. számú Elnökségi határozat:

Az elnökség összesen 10 millió forint összegű támogatásban részesítit a 5. számú mellékletben felsorolt polgárőr szervezeteket. A szövetség támogatási mértékének növekedése esetén fenntartja a jogot magának – amennyiben az OPSz és SMPSz támogatási szerződése lehetőséget ad rá – , hogy a támogatás kezelésével járó megnövekedett adminisztrációs kiadásai fedezetére a keretösszeget csökkentse maximum 5% mértékig. Az így megmaradt összeget részarányosan felosztja az 5. számú mellékletben szereplő egyesületek között 10 ezer forintra kerekítve, melyről Szablics István elnök és Peszt Péter elnökhelyettes jogosult dönteni, amennyiben az összeghatár 30-50 ezer forint közé esik. A támogatási szerződéseket az OPSz által biztosított összeg erejéig szükséges megkötni.

Az elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

 

11/2010. III. 06. számú Elnökségi határozat:

Az elnökség a Balatonszemesi Polgárőr Egyesületet, a Kaposvári Lovas Motoros Bűnmegelőzési Egyesületet, a Polgárőrök Lengyeltóti Egyesületet, a Nemesvidi Polgárőr Egyesületet és a Vörsi Polgárőr Egyesületet törli a tagnyilvántartásából.

Indoklás: a felülvizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy az egyesületek nem fizettek tagsági díjat, nem küldenek éves tevékenységi beszámolót, rendezvényeinket-, közgyűléseinket nem látogatják, és levelezéseinkre nem válaszolnak.

A törlésről szóló határozatot tértivevényes levél formájában megküldi az érintett egyesületek vezetőinek és a települések polgármestereinek.

Az elnökség a határozatot 5 igen, 0 nem 2 tartózkodással elfogadta.

 

12/2010. III. 06. számú Elnökségi határozat:

A megnövekedett és rövid határidejű feladatok, ügyintézések végrehajtása érdekében elfogadja az elektronikus (E-mail) szavazás intézményét. Az így beérkezett szavazatokat nyomtatott formában a határozat mellé csatolni szükséges, ami a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Az így elfogadott, vagy elutasított határozati javaslatokat minden esetben a legközelebbi személyes elnökségi ülésen szóban meg kell erősíteni és ezt jegyzőkönyvbe foglalni.

Az elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

 

13/2010. III. 06. számú Elnökségi határozat:

A Somogy Megyei Polgárőr Szövetsége "EMLÉKPLAKETTET"-t alapít, melyet annak az egyesületnek adományoz, aki az alapítástól számított 20 éves fennállását eléri. Az átadásra a szövetség éves beszámoló közgyűlésén kerül sor. Az emlékplakett bekerülési költsége legfeljebb a 12 ezer forintot érheti el.

Az elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

 

14/2010. III. 06. számú Elnökségi határozat:

Az elnökdségnek a Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Balatonberény "Vállalási Nyilatkozat"-t nem áll módjában befogadni. A körlevélben kiküldött 2010. január 31.-i és az elnökség által módosított, honlapján közzétett 2010. február 8.-án 16 órai beérkezési határidőt meghaladta.

Indoklás: Az egyesület tagsága a 2010. február 6.-i közgyűlésen döntött a nyilatkozat vállalásáról, ahol előzetesen Laki István tájékoztatást adott a határidő lejártáról. A nyilatkozat aláírási dátuma 2010. február 25.-én keltezett (boriték postai dátuma február 25.-e) és 2010. március 1.-én került átvételre a szövetség központi irodájában.

Az elnökség döntése értelmében a határidőn túli teljesítés esetében a nyilatkozat visszapostázásra kerül.

Az elnökség a határozatot 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

 

15/2010. IV. 29. számú Elnökségi határozat:

Az elnökség a G-122/15/2010/S17. számon megkötött támogatási szerződést visszavonja.

A Görgetegi Polgárőr Egyesület elnöke Treffeli Csaba az aláírás és a határozathozatal időpontjában Bírósági nyilvántartás szerint nem volt jogi képviselője egyesületének. Az aláírásra nem volt jogosult.

A határozatot az elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta el.

 

16/2010. IV. 29. számú Elnökségi határozat:

Az elnökség a G-122/15/2010/S43. számon kötött támogatási szerződés összegét 190 ezer forint összeggel megemeli.

A határozatot az elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

 

17/2010. IV. 29. számú Elnökségi határozat:

Az elnökség a G-122/15/2010/S32. számon megkötött támogatási szerződést visszavonja, mivel a Látrányi Polgárőr Egyesület a mai napig nem nyujtotta be a Banki Felhatalmazó levelet és a Bírósági Kivonatot.

A határozatot az elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

 

18/2010. IV. 29. számú Elnökségi határozat:

Az elnökség a G-122/15/2010/S04. számon megkötött támogatási szerződés összegét 170 ezer forint összeggel megemeli.

A határozatot az elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

 

19/2010. V. 07. számú Elnökségi határozat:

Az elnökség megbízza a Siófoki Polgárőr Egyesületet a Somogy Megyei Polgárőrök közlekedési versenyének megrendezésével 2010. június 19.-én 10 órai kezdettel. A megrendezéshez szükséges tárgyi és anyagi feltételeket a szövetség éves költségvwtési keretéből biztosítja. Az I-VI. helyezettek oklevél-, mígy az I-III. helyezettek serleg elismerést kapnak, melyeket a megyei polgárőrnapon ad át. Az országos döntőben az első és a második helyezett jogosult a szövetséget képviselni.

A határozatot az elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

 

20/2010. V. 07. számú Elnökségi határozat:

Az elnökség a Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Igal egyesületét a Somogy Megyei Polgárőr Szövetség tagjai sorába felveszi. A tagfelvételi határozatról az egyesület vezetőjét írásban értesíti.

A határozatot az elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

 

21/2010. VI. 18. számú Elnökségi határozat:

A Somogy Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége az Alapszabály 22. pont d) alpontban kapott felhatalmazása alapján pályázatott ír ki az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által 2010. II. félévére biztosított, vissza nem térítendő támogatás igénybevételére tagegyesületetei számára a 3. számú melléklet alapján.

A pályázati felhívást a megyei polgárőrnapon 2010. június 26.-án Balatonszentgyörgyön és a szövetség honlapján egyidőben teszi közzé.

Az elnökség a határozatot 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

 

22/2010. VI. 18. számú Elnökségi határozat:

A Somogy Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége a Közgyűlés Kgy. 6/2010. (03.13) számú határozata felhatalmazása alapján a Megyei Polgárőr Nap megrendezésének zavartalan lebonyolítása érdekében az éves költségvetési tervében elkülönített "Egyéb" költségek sorából 50 ezer forintot átcsoportosít a "Megyei Polgárőr Nap" sorába.

Az elnökség a határozatot 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

 

23/2010. VI. 18 számú Elnökségi határozat:

A Somogy Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége a Polgárőr mozgalomban végzett kiemelkedő munkája elismeréseként a Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozata kitüntetésére javasolja Pitz Sándorné Kaposfői Polgárőr Egyesület tagját.

Az elnökség a határozatot 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

 

24/2010. VI. 18. számú Elnökségi határozat:

A Somogy Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége a megnövekedett adminisztratív munka, valamint a rendelkezésére álló szerződések birtokában az Alapszabály 22. pont g) alponban kapott felhatalmazása alapján "Adminisztratív munkára" munkaviszonyt létesít. Az alaklmazott munkaköri leírását az elnökség következő ülésén újratárgyalja. felhatalmazza Szablics István elnököt, hogy a munkaszerződést megkösse.

Az elnökség a határozatot 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

 

25/2010. VII. 22. számú Elnökségi határozat:

A Somogy Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége az Andocsi Polgárőr Egyesület Vállalási nyilatkozatát a határidő lejárta miatt nem tudja befogadni. A Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Iharosberény telefonon keresztül tett nyilatkozatát nem figyelembe venni, mivel nem formanyomtatványon és nem határidőn belül nyújtotta be.

Az elnökség  a határozatot 5 igen, 1 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

 

26/2010. VII. 22. számú Elnökségi határozat:

A Somogy Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége az "IRM által 2010 II. félévi egyesületek támogatása" címén érkező 12,5 millió forint összeget 57 egyesület között felosztja, melynek egyesülethez rendelt összegszerűségét a jegyzőkönyvhöz csatolt 2. számú melléklet tartalmaz.

Az elnökség a határozatot 5 igen, 0 nem és 1 tartózkodással elfogadta.

 

27/2010. VII. 26. számú Elnökségi határozat:

A Somogy Polgárőr Szövetség Elnöksége az irodai munkarendjét hétfő-csütörtök napokon 7,30 órától 16,00 óráig, pénteken 7,30 órától 13,30 óráig határozza meg. felhatalmazza Peszt Péter elnökhelyettest, hogy a szövetség vonalas telefon és internet előfizetését csomag szerint kedvezményesen rendelje meg.

Az elnökség a határozatot 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

 

28/2010. VII. 26. számú Elnökségi határozat:

A Somogy Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége Szablics István elnöki tisztségéről szóló lemondását elfogadta. A mai napon 2010. július 26.-án 18 órától megbízza Peszt Péter 8638 Balatonlelle, Aradi utca 5 szám alatti lakóst a Somogy Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettesét a választó közgyűlés időpontjáig az elnöki teendők ellátásával. Utasítja Peszt Péter elnökhelyettest, hogy a szövetség iratait és eszközeit 15 napon belül vegye át az ÁEB elnökének és további két tanú jelenlétében, melyről a jegyzőkönyvet minden jelenlévő saját aláírásásval hitelesít. Az átadás-átvételről egy-egy példányt kap az átadó, átvevő, az ÁEB Bizottság elnöke és a szövetség irattára.

Az elnökség a határozatot 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

 

29/2010. VII. 26. számú Elnökségi határozat:

A Somogy Polgárőr Szövetség Elnöksége a szövetség elnöke tisztségének betöltésére Rendkívüli Közgyűlést hív össze 2010. augusztus 28.-án 10,00 órára. A választás idejére Jelölő Bizottságot állít fel, melyenk elnökének Hauptmann László urat a Csurgói P.E. elnökét, míg tagjainak Bézsenyi József urat a Hetesi P.E. elnökét, Ladencsics János Zoltán urat a Mesztegnyői P.E. elnökét és Völgyi Csaba urat a Balatonszabadi P.E. elnökét bízza meg.

Az elnökség a határozatot 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

 

30/2010. VIII. 06. számú Elnökségi határozat:

Az Alapszabály II. 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján az elnökség a 2010. augusztus 28.-án 10,00 órakor tartandó Rendkívüli Közgyűlés szavazati joggal rendelkezők létszámát 87 főben állapította meg.

Az elnökség a határozatot 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.