Hírek

Meghívó Elnökségi Ülésre

Az ülés időpontja: 2008. február 9. 10,00 óra.
Helye: Siófok, Erdei Ferenc utca 2 szám alatti tanácskozó terem.

Javasolt napirendi pontok:

1. napirendi pont:
Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakról tájékoztató.
Előterjesztő: Szablics István (szóbeli előterjesztés)

2. napirendi pont:
A szövetség 2007. évi pénzügyi beszámoló megtárgyalása.
Előterjesztő: Szablics István (írásos előterjesztés, az elnökségi ülés előtt kerül kiosztásra, a könyvelő által elkészített jelentés alapján)

3. napirendi pont:
A szövetség 2008. évi költségvetési terv elfogadása
Előterjesztő: Szablics István (írásos előterjesztés)

4. napirendi pont:
Szövetség éves tevékenységi tervének elfogadása.
Előterjesztő: Szablics István (írásos előterjesztés)

5. napirendi pont:
Elnökségi ülések munkatervének elfogadása.
Előterjesztő: Szablics István (írásos előterjesztés)

6. napirendi pont:
Szövetség éves beszámoló közgyűlése forgatókönyvének megtárgyalása.
Előterjesztő: Elnökségi ülésen résztvevők (szóbeli előterjesztés)

7. napirendi pont:
„A Megye Polgárőr Egyesülete” és „A Megye Polgárőre” pályázatok elbírálása.
Előterjesztő: Szablics István (írásos előterjesztés, a benyújtott pályázatok alapján)

8. napirendi pont:
Egyebek. (Polgárőrök megyei kispályás labdarúgó tornája pontosítása.)

Siófok, 2008. január 31.

Szablics István elnök sk.