Közgyűlési határozatok 2010

A Közgyűlés Kgy. 1/2010. (03.13) számú határozata:

A Közgyűlés 60 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett elfogadta a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének Peszt Péter urat a lellei Polgárőr Egyesület elnökét, a jegyzőkönyv hitelesítőjeként Völgyi Csaba urat a Balatonszabadi Polgárőr Egyesület és Gelencsér József urat, a Bonnyai Polgárőr Egyesület elnökeit. A szavazásban nem vett részt Görgeteg képviselője.

 

A Közgyűlés Kgy. 2/2010. (03.13) számú határozata:

A Közgyűlés 60 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett lefogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

     1. Beszámoló az elnökség és a szövetség 2009. évi munkájáról.

     2. Beszámoló a szövetség 2009. évi gazdálkodásáról. Az Általános Ellenőrő Bizottság

         beszámolója a működést és gazdálkodást érintő 2009. évi ellenőrzésének

         megállapításairól.

     3. A szövetség 2010. évi tagdíjának megállapítása.

     4. A szövetség 2010. évi költségvetési terve.

     5. Az OPSz Küldött-közgyűlésére a szövetség képviselőinek megválasztása.

     6. Tájlkoztató az OPSz 2010. évi szakmai programjához csatlakozó egyesületek

         támogatásáról.

     7. Egyebek, jutalmak átadása.

 

A Közgyűlés Kgy. 3/2010. (03.13) számú határozata:

A közgyűlés 59 igen 0 nem 1 tartózkodás mellett az elnökség beszámolóját a szövetség 2009. évi munkájáról elfogadja.

 

A Közgyűlés Kgy. 4/2010. (03.13) számú határozata:

A közgyűlés a szövetség 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint az ÁEB elnökének beszámolóját 60 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

 

A Közgyűlés Kgy. 5/2010. (03.13) számú határozata:

A közgyűlés 60 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett a szövetség 2010. évi tagdíj mértékét a 2008. évben megállapított 5.000,-Ft/egyesület/év határozza meg.

 

A Közgyűlés Kgy. 6/2010. (03.13) számú határozata:

A közgyűlés 60 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett felhatalmazza az Elnökséget arra, hogy a 2010. évebn a további beérkező előre nem tervezhető támogatásokat az éves költségvetésbe beillessze és annak felhasználásáról döntsön.

 

A Közgyűlés Kgy. 7/2010. (03.13) számú határozata:

A közgyűlés a javasolt módosításokkal a szövetség 2010. évi költségvetési tervét 60 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadja.

 

A Közgyűlés Kgy. 8/2010. (03.13) számú határozata:

A közgyűlés 58 igen 0 nem és 2 tartózkodás mellett a 2010. március 13-tól 2011. április 30.-ig terjedő egy év időtartamra az OPSz Közgyűlésére a szövetség küldöttjének megválasztja:

     – Apáti Kinga kisasszonyt (a Balatonföldvári Kistérség képviseletében)

     – Gulyás Zoltán urat (a Barcsi Kistérség képviseletében)

     – Kiss Lajos urat (a Csurgói Kistérség képviseletében)

     – Peszt Péter urat (a Fonyódi Kistérség képviseletében)

     – Barabás Gyula urat (a Lengyeltóti Kistérség képviseletében)

     – Pitz Sándor urat (a Kaposvári Kistérség képviseletében)

     – Laki István urat (a Marcali Kistérség lépviseletében)

     – Balogh Sándor urat (a Nagyatádi Kistérség képviseletében)

     – Gazdag Ferenc urat (a Siófoki Kistérség képviseletében)

     – Müller István urat (a Tabi Kistérség képviseletében)