Közgyűlési határozatok 2009

A Közgyűlés Kgy. 1/2009. (03.28) számú határozata:

A Közgyűlés 49 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének Peszt Péter urat, a Lellei Polgárőr Egyesület elnökét, a jegyzőkönyv hitelesítőjeként Gazdag Ferenc urat, a Siófoki Polgárőr Egyesület és Szabóné Öszterreicher Julianna asszonyt, a Somi Polgárőr Egyesület elnökeit.


A Közgyűlés Kgy. 2/2009. (03.28) számú határozata:

A Közgyűlés 49 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

1.      Az Elnökség beszámolója a 2008. év munkájáról (előadó: Szablics István elnök).

2.      A 2008. év pénzügyi beszámolója. (előadó: Peszt Péter elnökhelyettes)

3.      Javaslat a 2009. évi költségvetésre. (előadó: Peszt Péter elnökhelyettes)

4.      Az Általános Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2008. év megállapításairól (előadó: Györei József ÁEB tagja).

5.      OPSZ Küldött-közgyűlésére a Szövetség képviselőinek megválasztása (előadó: Szablics István elnök).

6.      Jutalmak átadása, egyéb hozzászólások.


A Közgyűlés Kgy. 3/2009. (03.28) számú határozata:

A Közgyűlés 49 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az Elnökség beszámolóját a Szövetség 2008. évi munkájáról elfogadja.


A Közgyűlés Kgy. 4/2009. (03.28) számú határozata:

A Közgyűlés 49 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az Elnökség beszámolóját a 2008. év gazdálkodásáról elfogadja.


A Közgyűlés Kgy. 5/2009. (03.28) számú határozata:

A Közgyűlés 49 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a Szövetség 2009 évi költségvetését elfogadja.


A Közgyűlés Kgy. 6/2009. (03.28) számú határozata:

A Közgyűlés 49 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az Általános Ellenőrző Bizottság beszámolóját elfogadja.


A Közgyűlés Kgy. 7/2009. (03.28) számú határozata:

A Közgyűlés 49 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a 2009. március 28.-tól 2010. április 30.-ig terjedő egy év időtartamra az OPSZ Közgyűlésére a Szövetség küldöttjének megválasztja:

   Apáti Kinga kisasszonyt (a Balatonföldvári Kistérség képviseletében),

   Gulyás Zoltán urat (a Barcsi Kistérség képviseletében),

   Lőrincz László urat (a Csurgói Kistérség képviseletében),

   Peszt Péter urat (a Fonyódi Kistérség képviseletében),

   Torma Sándor urat (a Lengyeltóti Kistérség képviseletében),

   Pitz Sándor urat (a Kaposvári Kistérség képviseletében),

   Laki István urat (a Marcali Kistérség képviseletében),

   Balogh Sándor urat (a Nagyatádi kistérség képviseletében),

   Gazdag Ferenc urat (a Siófoki Kistérség képviseletében),

   Müller István urat (a Tabi Kistérség képviseletében).