Közgyűlés óta eltelt időszak tájékoztatója

 

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a Szövetség elmúlt havi munkájáról.

Tisztelt Polgárőrök!

A Közgyűlés óta eltelt időszakban  Szövetségünk zökkenőmentesen végzi tovább munkáját.

Az időszakos feladatoknak és az OPSZ megkereséseknek maradéktalanul eleget tettünk. Fő célunk volt, hogy a 2016. évi támogatásról szóló elszámolást határidőben leadjuk, mely megtörtént 2017. március 14.-én.

A közgyűlési jegyzőkönyvet és annak mellékleteit eljuttattuk a jogi képviselőnknek, aki elektronikus úton azt benyújtotta a Kaposvári Törvényszék irányába.

A jogi képviselőnél eljártunk a Siófoki székház ügyében – a közgyűlés felhatalmazása szerint – az Államkincstár irányába, hogy az ingatlan tulajdoni lapjáról az elidegenítési tilalom törlésre kerüljön, és a Siófok Város Önkormányzat felé lépéseket tudjunk tenni az épület tovább hasznosítása tárgyában.

A kisebb, de annál jelentősebb napi tevékenységekben is előre léptünk. Felkészülve a 2017. évi támogatások zökkenőmentes felosztása érdekében, ellenőriztük az egyesületek 2015. évi közhasznú beszámolóit, illetve elektronikus úton történő elhelyezését az OBH oldalán. Amely egyesület ennek a törvényi követelménynek nem tett eleget, azon egyesületek vezetői értesítve lettek, mivel ennek hiányában kizárják magukat a támogatási lehetőségből, és ez nem célja a vezetésnek.

Az OPSZ elvárásának megfelelően a megyei irodában bevezetésre került az egységes elektronikus iktatási rendszer. Ez alapján nyomon követhetőek a beérkezett és küldött levelek, megkeresések és ennek megfelelően a tagegyesületeinktől érkező levelek is a rendszer részét képezik.

A megválasztott vezetőség 2017. március 17.-én megtette első nagy lépését az alakuló elnökségi ülésével. A jegyzőkönyv természetesen elhelyezésre kerül a megyei honlapunkon.

Apró, de annál határozottabb lépésekkel haladunk előre, hogy az SMPSZ a kornak megfelelően mindenki megelégedésére működjön, az elődeink által kitaposott ösvényen.

Üdvözlettel: Poór Gyula SMPSZ elnök