Közlemény

KÖZLEMÉNY 
 
A Somogy Megyei Polgárőr Szövetség elnökeként a következő közleményt teszem közzé.
Szövetségünk 2009. január 10.-én vitafórumnak adott helyet, melynek napirendi pontjai a következők voltak:
1. A Somogy megyei polgárőr egyesületek képviselőinek véleménye, észrevételei a 2008. december 6.-i OPSZ rendkívüli közgyűlésen a polgárőrség reformjáról elhangzott előterjesztésről.
2. A polgárőrség középtávú stratégiai elképzelései.
3. A cégautó adózással kapcsolatos rendelkezések ismertetése és megvitatása.

A zsúfolásig megtelt tanácskozó teremben 4 órán át, közel 70 felszólalással tarkítottan, rendkívül jó hangulatban zajlott a fórum.
Az OPSZ elnökének reformelgondolásaival kapcsolatban, pergő ritmusban hangzottak el a reagálások. A hozzászólások alapján a résztvevők sokirányú véleménye az alábbiakban összegezhető: 

A résztvevők egyetértettek azzal, hogy:
– Meg kell őrizni 18 éves hagyományainkat és értékeinket.
– A polgárőrök az ingyen végezhető tevékenységük felső határához értek, mindennemű egyéb terhelés a minőségi munka rovására mehet.
– Addig, amíg a tagság nagyobb része nem tud különbséget tenni az önvédelmi és a kényszerítő eszközök között, addig inkább tanfolyamokra és oktatásokra van szükség.
– A somogyi polgárőrök törvénytisztelő és jogkövető magatartást tanúsító állampolgárként végezték feladataikat, a továbbiakban is ekként kívánnak tevékenykedni.
– Szükség van a polgárőr mozgalomban újításokra, reformokra, melyek előkészítésében részt kívánnak venni.
– A bevezetendő újításoknak harmonizálódni kell valamennyi tagszövetség elképzeléseivel.
– Távol kell tartani magunkat minden olyan elképzeléstől, ami megbontja az ország polgárőr mozgalmát.
– Eddig sem akartunk és ezután sem kívánunk elszakadni a polgárőrség, ezen keresztül a települések lakossága valós bűnmegelőzési érdekeinek megfelelő egységes országos elképzelésektől. Nem akarunk új szervezetet létrehozni.

Amiben nem értettek egyet a jelenlévők:
– a polgárőrségnek a rendőrségi szakmai felügyelete alá helyezésével,
– olyan törvények megalkotásával, amely kettészakítja az egységes mozgalmat,
– a politika áthassa mindennapos tevékenységünket.
– hogy legyen jó („minősített”) polgárőr és kevésbé jó polgárőr,
– az OPSZ felülről jövő irányításának bevezetésével.

E napirendi pont alapos megvitatása után a téma lekerült a honlapunkról, róla a későbbiekben vitázni nem kívánunk.
Egyéb e tárgykörben megjelenő interjúk, híresztelések, vélemények, javaslatok és hasonló megszólalások nem a Somogy Megyei Polgárőr Szövetség elnökségének állásfoglalásai. Ezeket magánvéleménynek tekintjük, melyekért felelősséget vállalni nem áll módunkban.
A fórumon a polgárőrség középtávú stratégiai elképzeléseihez érdemi, kidolgozott javaslat nem érkezett. Az egyébként színes és érdekes hozzászólások elhangzása után a Somogy Megyei Polgárőr Szövetség elnöksége úgy határozott, hogy a kérdéskört nem zárja le, hanem a honlapon egy hónap időtartamra fórumot indít és várja a további javaslatokat, elképzeléseket. A beérkező, vitára alkalmas javaslatokat a tavaszi éves közgyűlés elé terjeszti, és a közgyűlést kéri fel ennek véglegesítésére. A szövetség elnöksége a közgyűlés által jóváhagyott dokumentumot kívánja megküldeni az OPSz elnökségének megvitatásra és elfogadásra.
A cégautó adóval kapcsolatosan a jelenlévők elfogadták a tájékoztatást, bár volt olyan, akinek tetszését nem nyerte el ez a fajta adózási szigor. Kíváncsian várjuk a kormány e kérdéskörben, de saját hatáskörben a további intézkedését.
Összességében elmondható, sajnálhatja az, aki távolmaradt rendezvényünktől, mert ilyen és ehhez hasonló rendezvényre elengedhetetlenül szükség van.
Javasoljuk másik megyéknek is, rendezzenek hasonló összejöveteleket.

Siófok, 2009. január 12.

Szablics István elnök sk.